Informacje o firmie
Informacje o firmie
Wiadomości

Informacje prawne

 

Witamy na witrynie formy Famatech. Uzyskując dostęp do Witryny, użytkownik zgadza się przestrzegać poniższych postanowień i warunków dotyczących korzystania z Witryny oraz Zasad ochrony prywatności. Warunki korzystania oraz Zasady ochrony prywatności mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Ograniczenia dotyczące korzystania z informacji zawartych w witrynie

Firma Famatech niniejszym upoważnia użytkownika do pobierania, wyświetlania, kopiowania i drukowania dokumentów oraz grafiki zawartej w tych dokumentach ("Dokumenty") z Witryny, pod następującymi warunkami: (a) Dokumenty mogą być używane wyłącznie do użytku osobistego, dla celów informacyjnych i niekomercyjnych; (b) Dokumenty nie mogą być modyfikowane lub zmieniane w żaden sposób, oraz (c) wszelkie znajdujące się tu prawa autorskie lub inne informacje dotyczące własności, łączenie z niniejszymi Uwagami prawnymi, muszą zostać umieszczone na wszystkich wykonanych lub rozpowszechnianych kopiach.

Wspomniane powyżej Dokumenty nie obejmują układu bądź projektu niniejszej witryny. Elementy niniejszej witryny są chronione prawem dotyczącym dekoracji handlowych i innymi prawami, w związku z czym nie można ich naśladować ani reprodukować w całości bądź w części.

Wspomniane powyżej dokumenty nie obejmują logo, grafiki oraz obrazów umieszczonych na niniejszej witrynie, które mogą być reprodukowane lub dystrybuowane wyłącznie po uzyskaniu zgodny od firmy Famatech.

Ograniczenia dotyczące korzystania z oprogramowania

Wszelkie użycie programu Radmin (Oprogramowania) i dołączonej do niego dokumentacji pobranej z Witryny podlega Licencji oprogramowania wiążącej użytkownika i firmę Famatech. Użycie, pobranie lub instalacja Oprogramowania nie będą możliwe, jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na postanowienia takiej umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego.

Prawa autorskie

Radmin to zarejestrowany znak towarowy firmy Famatech. Inne nazwy znajdujące się na Witrynie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Witryna, informacje, dokumenty oraz materiały umieszczone na witrynie, w tym oprogramowanie udostępnione na witrynie, dostarczane są "TAKIE, JAKIE SĄ", bez jakichkolwiek gwarancji, warunków, reprezentacji lub poręczeń, jawnych bądź dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków sprzedawalności, zadowalającej jakości, tytułu, nienaruszalności bądź przydatności do określonych celów. Firma Famatech nie gwarantuje, że działanie oprogramowania będzie pozbawione przerw lub błędów.

W żadnym wypadku firma Famatech nie będzie odpowiedzialna na jakiekolwiek szkody (w tym wynikające z utraty zysków, utraty danych lub przerwania działalności gospodarczej) powstałe w wyniku korzystania, braku możliwości korzystania lub w wyniku działania Oprogramowania, niniejszej witryny lub jakichkolwiek witryn powiązanych z www.radmin.pl.

Łącza do witryn innych firm

Witryna może zawierać łącza do innych witryn. Firma Famatech nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub wykorzystanie tych witryn ani nie zachęca do korzystania z nich.

Produkty innych firm

Witryna firmy Famatech zawiera wzmianki na temat produktów innych firm dla celów informacyjnych. Odniesienia do produktów innych firm są dostarczane "TAKIE JAKIE SĄ", bez jakichkolwiek gwarancji, jawnych lub dorozumianych.

Zakończenie

Niniejsza umowa może zostać zakończona w dowolnej chwili. Umowę można zakończyć poprzez zniszczenie: (a) wszystkich materiałów uzyskanych ze wszystkich witryn firmy Famatech oraz (b) całej pokrewnej dokumentacji, a także wszystkich kopii i instalacji (zwanych razem "Materiałami"). Firma Famatech może zakończyć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez powiadomienia, jeśli według niej użytkownik naruszył postanowienia lub warunki niniejszej umowy. Po zakończeniu umowy użytkownik ma obowiązek zniszczyć wszystkie materiały.

Famatech Corporation Copyright © 1999-2017 Famatech. Wszelkie prawa zastrzeżone.