Produkty
Produkty firmy Famatech
Radmin 3.5
Opis ogólny
Kluczowe funkcje
Jak to działa
Radmin Viewer
Radmin Server
Instalacja programu Radmin
Bezpieczeństwo
Zrzuty ekranów
Bezpłatne sieciowe programy narzędziowe

Jak zainstalować i skonfigurować program Radmin

 

Poniżej przedstawiono kroki, które należy wykonać w celu nawiązania połączenia za pomocą programu Radmin:

 1. Pobierz program Radmin Server 3.x korzystając z łącza Radmin server i zainstaluj go na komputerze zdalnym. Zdalny komputer to komputer, do którego użytkownik chce uzyskać dostęp za pomocą programu Radmin.

 2. Pobierz program Radmin Viewer 3.x korzystając z łącza Radmin viewer i zainstaluj go na komputerze lokalnym. Komputer lokalny to komputer, z którego użytkownik łączy się z komputerem zdalnym.

 3. Na komputerze zdalnym kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Radmin w pasku systemowym i kliknij opcję "Ustawienia programu Radmin Server".

  Kliknij opcję "Uprawnienia", upewnij się, że wybrano zabezpieczenia programu Radmin, a następnie kliknij odpowiedni przycisk "Uprawnienia".

  Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika", wybierz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk OK, a potem ponownie OK. Następnie wyjdź z ustawień programu Radmin Server. Zaznacz wszystkie pola wyboru dla żądanych typów połączeń, które będzie mógł zrealizować wybrany użytkownik.

  Zakończono konfigurację programu Radmin Server.

 4. Port, który będzie używany to port 4899. Jest to port domyślny, który można zmienić w opcji Ustawienia programu Radmin Server -> Opcje.

 5. Jeśli zdalny komputer znajduje się w tej samej sieci LAN, dodatkowa konfiguracja nie jest konieczna. Przejdź do kroku 6.

  Jeśli komputer zdalny znajduje się w innej sieci LAN lub znajduje się za routerem, należy pobrać program Hamachi z następującej lokalizacji: Hamachi. Zainstaluj program Hamachi na komputerze lokalnym i zdalnym. Uruchom program Hamachi, kliknij opcję "Power On" (Włącz), w lewym dolnym rogu ekranu programu Hamachi.

  Użytkownik otrzyma wirtualny adres IP, wyświetlany w górnej części okna Hamachi. Ten adres IP będzie używany do łączenia się z programem Radmin. Następnie kliknij przycisk Create or Join Networks (Utwórz lub dołącz do sieci) w prawej dolnej części okna programu Hamachi i wybierz opcję Create a new Network (Utwórz nową sieć).

  Ustaw żądaną nazwę i hasło dla sieci wirtualnej. Następnie kliknij na komputerze zdalnym przycisk Create or Join Networks (Utwórz lub dołącz do sieci) i wybierz opcję Join an existing Network (Dołącz do istniejącej sieci), wpisz nazwę sieci oraz hasło dołączania do sieci. Po zakończeniu czynności, po najechaniu kursorem myszy na ikonę programu Radmin Server w pasku systemowym wyświetlane będą dwa lub więcej adresów IP. Zakończono konfigurację wirtualnej sieci.

  Ponadto, jeśli użytkownik chce mieć zdalny dostęp do stacji roboczej poza siecią LAN bez konieczności konfigurowania oprogramowania innych firm na każdym z komputerów, lub jeśli użytkownik chce sie łączyć zdalnie z sieci LAN do stacji roboczych znajdujących się w innej sieci LAN, można użyć opcji przekazywania portów.

  Informacje na temat przekazywania portów zawiera łącze Przekazywanie portów.
  Następnie, odwiedź stronę Poradnik przekazywania portów dla programu Radmin, odszukaj model posiadanego routera i postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie.

 6. Ponownie, upewnij się, że na komputerze zdalnym połączenia programu Radmin nie są blokowane przez wbudowaną zaporę systemu Windows. Otwórz menu Start -> Panel sterowania -> Zapora systemu Windows, przejdź do karty Wyjątki, a następnie dodaj port 4899 programu Radmin jako wyjątek. W przypadku posiadania zapory innej firmy (na przykład ZoneAlarm lub innej), zapoznaj się z dokumentacją, aby uzyskać informacje na temat tworzenia wyjątku dla portu.

 7. Na komputerze lokalnym otwórz program Radmin Viewer i w menu głównym wybierz opcję "Połączenie -> Nowe połączenie".

  Wpisz adres IP komputera zdalnego w polu "Adres IP lub nazwa DNS". (Należy wpisać adres IP z programu Hamachi w przypadku łączenia się poprzez Internet – patrz krok 5.) Wpisz opisową nazwę połączenia i kliknij przycisk OK.

 8. Teraz, aby połączyć się z komputerem zdalnym w trybie Pełna kontrola, kliknij prawym przyciskiem myszy nowoutworzone połączenie, a następnie kliknij opcję Pełna kontrola w menu kontekstowym.

Famatech Corporation Copyright © 1999-2017 Famatech. Wszelkie prawa zastrzeżone.