Produkty
Produkty firmy Famatech
Radmin 3.5
Opis ogólny
Kluczowe funkcje
Jak to działa
Radmin Viewer
Radmin Server
Instalacja programu Radmin
Bezpieczeństwo
Zrzuty ekranów
Bezpłatne sieciowe programy narzędziowe

Radmin 3 - Zabezpieczenia

 

Bezpieczeństwo ma bezwzględnie kluczowe znaczenie w każdym oprogramowaniu do zdalnego dostępu. Firma Famatech stawia sobie za cel zapewnienie użytkownikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Nasi specjaliści od kryptografii są bardzo dumni z tego, że rozwijają technologię, dzięki której program Radmin 3 jest najbezpieczniejszym programem do zdalnego dostępu na rynku. Algorytmy używane w programie Radmin korzystają z najnowszych metod szyfrowania, a rozmiary kluczy znacznie przekraczają standardy przemysłowe.

Cechy zabezpieczeń programu Radmin 3 obejmują:

 
 • Zaawansowane 256-bitowe szyfrowanie AES

  Program Radmin korzysta z zaawansowanego 256-bitowego szyfrowania AES do wysyłania i odbierania wszystkich danych, w tym obrazów ekranu, ruchów kursora i sygnałów z klawiatury. Nie ma możliwości wyłączenia szyfrowania.

 • Wsparcie zabezpieczeń użytkownika systemu Windows 8/7/Vista/XP/2012/2008/2003/2000 (32-bit, 64-bit)

  Program Radmin obsługuje wsparcie zabezpieczeń użytkownika systemu Windows 8/7/Vista/XP/2012/2008/2003/2000 (32-bit, 64-bit) z obsługą NTLMv2, więc można ograniczyć dostęp do określonych użytkowników lub grup, w tym użytkowników komputera lokalnego, głównych domen, domen zaufanych lub Active Directory. Interfejs ustawień zabezpieczeń jest ujednolicony ze standardem Windows.

 • Inteligentna ochrona przed zgadywaniem haseł

  Ta ochrona obejmuje takie funkcje jak opóźnienia zabezpieczające przed zgadywaniem haseł, blokowanie adresów IP które przekroczyły liczbę prób odgadnięcia hasła itp.

 • Mechanizm obronny testowania kodu

  Program Radmin ma wbudowany mechanizm obronny testowania kodu, uniemożliwiający modyfikację kodu programu.

 • Filtrowanie adresów IP

  Program Radmin wyposażony jest w tablicę filtrów IP, która pozwala na ograniczenie zdalnego dostępu do określonych adresów IP i sieci.

 • Ochrona ustawień programu Radmin Server

  Program Radmin Server aktywnie chroni swoje ustawienia, które są przechowywane w rejestrze systemu. Tylko użytkownik z uprawnieniami administratora ma dostęp do tej gałęzi rejestru.

Inne funkcje zabezpieczeń programu Radmin 3:

 
 • Program Radmin Server uruchamiany jest jako usługa, a nie jako aplikacja w systemach Windows 8/7/Vista/XP/2012/2008/2003/2000 (32-bit, 64-bit), co poprawia bezpieczeństwo.
 • Program Radmin generuje unikalne klucze prywatne dla każdego połączenia za pomocą długiej sekwencji losowych bitów, dzięki czemu oferuje doskonałe zabezpieczenie. Hasło dostępu przechowywane jest w postaci zaszyfrowanej i nigdy nie jest wysyłane w żadnej formie pomiędzy komputerami, uniemożliwiając osobom postronnym przechwycenie go lub wygenerowanie kluczy
 • Program Radmin rejestruje wszystkie czynności i zdarzenia w pliku dziennika.
 • Program Radmin Server posiada dwa podsystemy zabezpieczeń. Można ustawić program Radmin na korzystanie z zabezpieczeń wbudowanych lub z zabezpieczeń systemu Windows. Nowe zabezpieczenia Radmin obsługują użytkowników z indywidualnymi uprawnieniami.
 • Nowa metoda uwierzytelniania w oparciu o wymianę Diffie-Hellman z kluczem 2048-bitowym.
 • Program Radmin Server zapobiega wprowadzeniu nieprawidłowej konfiguracji. Program Radmin Server nie pozwala na użycie pustych haseł.
Famatech Corporation Copyright © 1999-2017 Famatech. Wszelkie prawa zastrzeżone.