Wsparcie
Przegląd opcji wsparcia
Zasady aktualizacji
Aktywacja produktu
Opis ogólny
Procedura aktywacji
Często zadawane pytania
Radmin 3 - Podręcznik Online

Opis ogólny dotyczący aktywacji produktów firmy Famatech

 

Zwracamy uwagę, że jedynie program Radmin Server 3 wymaga aktywacji po upływie 30-dniowego okresu próbnego. Program Radmin Viewer 3 jest oferowany bezpłatnie i nie wymaga aktywacji. Jeśli oprogramowanie serwera nie zostanie aktywowane, po 30 dniach nie będzie można z niego korzystać. Aby dokonać aktywacji, należy wykonać procedurę aktywacyjną. Po zakupieniu licencji do użytkownika zostanie wysłany osobisty numer seryjny. Należy go użyć do aktywowania programu Radmin Server 3.

Aktywacja programu Radmin 3

 

Program Radmin Server 3 można aktywować na komputerze, na którym został zainstalowany, lub zdalnie za pomocą programu Radmin Viewer. Dzięki temu można go aktywować w całej sieci z jednego miejsca. Aktywacji produktu dokonuje się przez Internet.

Jeśli komputer, na którym jest zainstalowany program Radmin Server lub Radmin Viewer ma dostęp do Internetu, można użyć aktywacji automatycznej. Jeśli programy Radmin Server i Radmin Viewer mają być używane w zamkniętej sieci, należy wykonać czynności aktywacji ręcznej.

 

Problemy przy aktywacji?

 

Odpowiedź na pytanie może znajdować się już na stronie Aktywacja - często zadawane pytania.

Jeśli na stronie Aktywacja - często zadawane pytania nie ma właściwej odpowiedzi, można się skontaktować z naszym zespołem pomocy technicznej za pomocą Formularza opinii. Należy w nim opisać w przejrzysty sposób problem. Prosimy o używanie języka angielskiego.

Famatech Corporation Copyright © 1999-2017 Famatech. Wszelkie prawa zastrzeżone.